Kilka słów o nas


 

Firma ER-MED PSMiŚZ istnieje nieprzerwanie na rynku od 2014 roku. Jako podmiot leczniczy udzielamy świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki medycznej, transportu sanitarnego na terenie całej polski i europy. Udzielamy świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta, realizujemy wizyty domowe, zajmujemy się zabezpieczeniem medycznym wydarzeń sportowych, eventów, każdego rodzaju imprez.

 

 

Jednocześnie jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym zarejestrowanym w RIS (rejestrze instytucji szkoleniowych), spełniamy wszystkie niezbędne wymagania prawne by prowadzić nasze szkolenia na najwyższym poziomie.

 

Nauczamy zgodnie z najnowszymi wytycznym ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji), AHA (American Heart Association), zgodne z wymogami nowelizacji Kodeksu Pracy oraz zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

 

Jesteśmy profesjonalistami, nasi ratownicy medyczni to również  wykładowcy, instruktorzy pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Nasze szczere zaangażowanie sprawia, że dostarczamy zaawansowanych usług opieki zdrowotnej oraz szkoleniowych wyróżniających się empatią i życzliwością oraz  umiejętnościami dydaktycznymi z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu do nauki resuscytacji.

 

Doctor talking to paramedic in corridor at hospital

Zapewniamy szeroki zakres świadczeń opieki zdrowotnej

Realizujemy wizyty domowe, wykonujemy zabiegi medyczne w domu pacjenta, zabezpieczamy medycznie imprezy i wydarzenia

Aktualności


Pracownicy urzędu Miasta i Gminy przeszkoleni z pierwszej pomocy.

Kolejni pracownicy w urzędzie Miasta i Gminy w Białej Rawskiej zostali przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy. Mieliśmy zaszczyt przeprowadzić szkolenie dla pracowników urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej…

ER-MED PSMiŚZ Czuwało nad bezpieczeństwem medycznym imprezy ‚Święto Jabłoni’ w Sadkowicach

ER-MED PSMiŚZ miało zaszczyt zabezpieczać pod względem medycznym w Gminie Sadkowice święto jakim jest Festyn „Święto jabłoni” połączony z jubileuszem 90-lecia OSP Sadkowice, które odbyły się w Sadkowicach….

Zabezpieczenie medyczne przez ER-MED PSMiŚZ zawodów Triathlonowych w Rawie Mazowieckiej

Po raz kolejny już zostaliśmy obdarzeni zaufaniem, za co serdecznie dziękujemy. Powierzono nam zabezpieczenie medyczne imprezy Triathlonowej w Rawie Mazowieckiej. Do zawodów wystawiliśmy dwa zespoły podstawowe, dwa ambulanse z pełnym wyposażeniem w sprzęt medyczny i ratowników medycznych. Dziękujemy za zaproszenie i za zaufanie. Zapraszamy do współpracy w kolejnych latach.

ER-MED PSMiŚZ po raz kolejny przeprowadziło szkolenia dla instytucji publicznych.

ER-MED PSMiŚZ po raz kolejny przeprowadziło szkolenia dla instytucji publicznych. Mieliśmy zaszczyt przeprowadzić szkolenie z pierwszej pomocy dla MGOPS i wyszkolić personel w zakresie udzielania pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia życia. Nabyte umiejętności w toku szkolenia z pewnością dodadzą odwagi w udzielaniu pierwszej pomocy i ratowaniu ludzkiego życia. Dziękujemy za zaproszenie i obdarzenie nas zaufaniem. .

Zobacz co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

Szkolenia

Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Organizujemy i prowadzimy szkolenia z udzielania pierwszej pomocy osobą w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenia te zalecane są w szczególności dla osób prywatnych, instytucji, firm. Również szczególnie polecane dla szkół rodzenia i ośrodków nauki jazdy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych odbyciem takiego szkolenia do kontaktu z nami i zapisaniem się na najbliższy kurs.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla kadry dydaktycznej

Kolejną gałęzią naszych szkoleń jest organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla kadry dydaktycznej. Szkolenie kierowane jest do kadry nauczycielskiej w szkołach czy przedszkolach. Szkolenia te zawierają podstawy pierwszej pomocy a ponadto dostosowywane są do specyfiki wykonywanej pracy. Tego rodzaju szkolenia wybierane są najczęściej przez szkoły publiczne i niepubliczne oraz przedszkola w celu kształcenia kadry dydaktycznej z udzielania pierwszej pomocy. Zapraszamy serdecznie dyrektorów placówek edukacyjnych do kontaktu z nami i umówienia z nami spotkania w celu omówienia szczegółów organizacji i przeszkolenia personelu placówek edukacyjnych.

Szkolenie – ‚mały ratownik, potrafię wielkie rzeczy’

Szkolenie to jest kierowane wyłącznie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkolenie takie dostosowywane jest programem do wieku słuchaczy. Zawiera podstawy pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania się w sytuacji udzielania pierwszej pomocy oraz poprawnego wzywania pomocy. Specyfika prowadzenia dydaktyki jest nie standardowa i odmienna od szkoleń podstawowych dla osób dorosłych. Tego rodzaju szkolenia wybierane są najczęściej przez przedszkola publiczne i niepubliczne w celu nauki najmłodsze dzieci udzielania pierwszej pomocy. Zapraszamy serdecznie dyrektorów placówek edukacyjnych do kontaktu z nami i umówienia spotkania w celu przedstawienia szczegółów organizacji szkolenia

Szkolenia z medycyny ratunkowej

Kolejną gałęzią naszych szkoleń jest organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu medycyny ratunkowej i stanów nagłych w ratownictwie medycznym dla personelu medycznego, ratowników medycznych i pielęgniarek. Szkolenia te prowadzone są według najnowszych standardów postępowania w medycynie ratunkowej. Tego rodzaju szkolenia wybierane są najczęściej przez ratowników medycznych indywidualnie, dyrektorów i dysponentów Zespołów Ratownictwa Medycznego w celu podnoszenia kwalifikacji kadry ratowników medycznych i pielęgniarek. Zapraszamy serdecznie dyrektorów placówek, dysponentów ZRM do kontaktu z nami i umówienia spotkania w celu przedstawienia szczegółów organizacji szkolenia.

 

Regulamin szkoleń.