Pozostańmy w kontakcie

images call

ER-MED PSMiŚZ
ul. Jana Sobieskiego 10 lok.2
96-200 Rawa Mazowiecka

Rejestracja i Biuro Obsługi
ul. Armii Krajowej 1 piętro 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne
Zespół Transportu Medycznego
ul. Armii Krajowej 1 piętro 1
96-200 Rawa Mazowiecka

Kontak z nami

Pon.  – Piąt.
od 8:00 do 16:00

Telefoniczna Rejestracja i Biuro Obsługi

+48 724 402 255

Dział Obsługi

biuro@ermed.edu.pl

Dział rekrutacji pracowników

rekrutacja@ermed.edu.pl

 

Administrator Danych Osobowych

ado@ermed.edu.pl

Napisz do nas


POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.ermed.edu.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, ER-MED PSMiŚZ informuje Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.ermed.edu.pl (dalej jako „Serwis”) o sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.ermed.edu.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.edmed.edu.pl jest ER-MED Profesjonalne Szkolenia Medyczne i Świadczenia Zdrowotne Paweł Dyr, ul Jana Sobieskiego 10 lok. 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP 8351409747 (dalej jako „Administrator”).

Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu www.edmed.edu.pl oznacza, wrażenie zgody i akceptacje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane Użytkowników Serwisu zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

Sposób pozyskiwania danych

Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:

Komunikacji z Użytkownikiem. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim. Przedstawianie Użytkownikowi informacji dotyczących oferowanych produktów lub usług, ofert rabatów, korespondencji e-mail, komunikacji marketingowej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w ramach prowadzonej działalności.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez szpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych ma zapewniony dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, korektę, jak również zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

W celu skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw do swoich danych osobowych, powinien on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: ER-MED Profesjonalne Szkolenia Medyczne i Świadczenia Zdrowotne Paweł Dyr, ul Jana Sobieskiego 10 lok. 2, 96-200 Rawa Mazowiecka, www.ermed.edu.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

PLIKI COOKIES

Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają dane takie jak: adres IP Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu, utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika; optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości, wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego opuszczeniu stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:

Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie szpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych. Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

INNE WAŻNE INFORMACJE

Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator szprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.
Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

Informacje kontaktowe

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: www.ermed.edu.pl jak również droga pocztową pod adresem ER-MED Profesjonalne Szkolenia Medyczne i Świadczenia Zdrowotne Paweł Dyr, ul Jana Sobieskiego 10 lok. 2, 96-200 Rawa Mazowiecka,

Ostatnia aktualizacja dokumentu dnia 15.07.2018.